schrijf!

T & R jrg. 2010 aflev. II
terug

REKENEN


Oefenopgaven

Opgaven (zonder de oplossingen) die in de volgende T & R gepubliceerd zullen worden, zodat u er alvast uw krachten op kunt beproeven:

1. Bepaal x uit de vergelijking:
3 + 5 +7 + 9 + ... + 127 = 1 + 2 +22 + 23 + ... + 2x.
(Wisselink, Vraagstukken ter oefening in de algebra).

2. Twee personen reizen elkander tegemoet uit twee plaatsen, die p kilometers van elkander verwijderd zijn. De 1e legt den eersten dag af a kilometers, den 2en dag a + m, den 3en dag a + 2m kilometers en zoo vervolgens. De 2e legt den eersten dag af b kilometers, den 2en dag b + n, den 3en dag b + 2n kilometers en zoo vervolgens. Na hoeveel dagen zullen zij elkander ontmoeten?(Versluys, Algebra´sche Vraagstukken).

3. Welk verband moet er bestaan tusschen de coŰfficienten der vergelijking
x2 + px + q = 0 opdat de wortels dier vergelijking zich verhouden als 2 : 3?
(Versluys, Algebra´sche Vraagstukken).


TAAL

Het is met taal een eigenaardig geval. Toevallig leert men een woord en studeert dat in. En als daarmee het eerste succes is geboekt, is het hek van de dam. Er is geen houden meer aan. Het wordt een hobby.

Bedenk echter, dat u zonder goede oefening met die hobby beslist geen succes zult hebben. Een half uurtje oefenen, voordat de visite komt, is niet genoeg. U moet om te beginnen een vijftal woorden uit dit boekje nemen en deze verschillende malen herhalen. Zodra u ze zonder haperen en zonder uw leerboekje te raadplegen kunt uitspreken, bent u gereed voor uw eerste gesprek.

Woorden die een bijzondere mimiek vereisen, moet u voor een spiegel proberen. Alle gelaatsuitdrukkingen moeten vlot en soepel verlopen, anders wekt u argwaan.

Vertel nooit van tevoren wat u gaat zeggen. Als anderen weten wat ze kunnen verwachten, letten ze vaak op punten, waar ze anders geen aandacht aan zouden hebben geschonken. Uitzonderingen zijn die woorden, die u al hebt uitgesproken, voordat uw gesprekspartners de ontknoping nog maar in het vooruitzicht hebben. Een goed voorbeeld is het woord dat op blz. 51 wordt behandeld. Eigenlijk heeft u het woord al uitgesproken, terwijl uw gesprekpartners nog gissen wat u nu eigenlijk bedoeld heeft. U hoeft slechts achterover te leunen en in stilte te genieten van het effect dat u heeft bewerkstelligd.

Daarmee zijn wij meteen aan een heel belangrijk punt toegekomen. Nooit mag u een woord te eenvoudig doen schijnen. Behalve uw mimiek kunt u ook door lichaamstaal de gesprekpartners in de juiste sfeer trachten te brengen. Een geoefend spreker maakt van de meest eenvoudige woorden een complete "performance". Let eens goed op, als u beroepssprekers aan het werk ziet. Zij zullen de ontknoping nooit te vroeg laten plaats vinden door te snel te spreken. Liever houden zij u een beetje in spanning, waardoor het effect groter wordt.

Ook zijn er natuurlijk woorden, die moeten verbluffen door de snelheid waarmee u ze uitspreekt. Bij het instuderen zullen u vanzelf de juiste mogelijkheden duidelijk worden. Van sommige woorden in dit boekje is het eigenlijke effect dan ook niet geheel uitgewerkt. De lezer zal hier een eigen speciale wending aan het gesprek kunnen geven, waardoor zijn woorden iets persoonlijks krijgen.

Uit: Olaf Corsen, "Kunstjes met kaarten" (Kanarieboekje no. 245, ca. 1955).